Lomseggen Upp

2023 - AVLYST

Start i nasjonalparklandsbyen Lom eit steinkast frå Lom stavkyrkje .

Det er 1154 høgdemeter til målet på toppen av Eggjapiken – 1531 m.o.h.

Dag
Time
Minutt
Sekund

Lom idrettslag skigruppa

Lomseggen Upp 2024

26. november 2023

Lomseggen Upp 2023 AVLYST

20. juni 2023

Lomseggen Upp 2021 AVLYST

30. april 2021

Lomseggen UPP 2021

22. februar 2021

Lomseggen Upp 2020 AVLYST

17. april 2020

Resultat 2019

15. juni 2019

Deltakarinformasjon 2020

12. juni 2019

Konkurranseklasse for 11- og 12-åringar

8. juni 2019

Tronoberget Upp tysdag 28. mai 2019

2. mai 2019

Påmelding til Lomseggen Upp 2019

23. april 2019

Godt nytt år!

12. januar 2019

Takk for i år

18. juni 2018
Klasser og regler

Trimklassene (med og utan tid) har fellesstart kl 10:00 og konkurranseklassene har fellesstart kl 11:00.

  • Trimklasse utan tidtaking. Open for alle
  • Trimklasse med tidtaking. Open for alle. Tider blir offentleggjort.
  • Konkurranseklasser i begge kjønn for aldersgruppene: 13-15*, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 og 60-99.
    (*) Konkurranseklassa 13-15 er open for deltakarar ned til 11 år. 11- og 12-åringar som ynskjer å delta i konkurranseklassa, kan altså delta i 13-15-årsklassa på lik linje med dei andre i denne klassa.

Det er krav om at deltakarane i konkurranseklassa skal bere ryggsekk på minst 2,0 kg under løpet. Sekken bør innehalde varme klede! Det blir teke stikkprøver av vekt. Kravet om sekk er innført av sikkerheitsmessige årsaker.

Vi tilrår at barn som deltek i Lomseggen Upp (uansett klasse) har tilsyn av vaksne! Det er ei krevande løype i bratt og ulendt høgfjellsterreng, og det kan vere krevande vêrforhold i høgfjellet.

Pris og fristar
Betaling
Trasè
Resultat og statistikk
Premiar 2021
Praktisk info
Covid-19
Bilder
Kontakt