Lomseggen Upp

12. august 2023

Start i nasjonalparklandsbyen Lom eit steinkast frå Lom stavkyrkje .

Det er 1154 høgdemeter til målet på toppen av Eggjapiken – 1531 m.o.h.

Dag
Time
Minutt
Sekund

Lom idrettslag skigruppa

Klasser og regler

Trimklassene (med og utan tid) har fellesstart kl 10:00 og konkurranseklassene har fellesstart kl 11:00.

  • Trimklasse utan tidtaking. Open for alle
  • Trimklasse med tidtaking. Open for alle. Tider blir offentleggjort.
  • Konkurranseklasser i begge kjønn for aldersgruppene: 13-15*, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 og 60-99.
    (*) Konkurranseklassa 13-15 er open for deltakarar ned til 11 år. 11- og 12-åringar som ynskjer å delta i konkurranseklassa, kan altså delta i 13-15-årsklassa på lik linje med dei andre i denne klassa.

Det er krav om at deltakarane i konkurranseklassa skal bere ryggsekk på minst 2,0 kg under løpet. Sekken bør innehalde varme klede! Det blir teke stikkprøver av vekt. Kravet om sekk er innført av sikkerheitsmessige årsaker.

Vi tilrår at barn som deltek i Lomseggen Upp (uansett klasse) har tilsyn av vaksne! Det er ei krevande løype i bratt og ulendt høgfjellsterreng, og det kan vere krevande vêrforhold i høgfjellet.

Pris og fristar
Betaling
Trasè
Resultat og statistikk
Premiar 2021
Praktisk info
Covid-19
Bilder
Kontakt