Lomseggen Upp 2024

Motbakkeløpet frå Lom sentrum til Eggjapiken har vore eit flott arrangement i mange år, men har aldri kome igang att etter Korona-epidemien.

Kjenner du om nokon som kan dra i gang att Lomseggen Upp? Send ei melding på facebooksida!