Påmeldinga er open!

Påmeldinga er no open!

Gå til heimesida for online påmelding. Du kan betale på to måtar:

  • Med kort (Visa/MasterCard/Bankaxess). Ved kortbetaling blir det lagt på 2,5% transaksjonsgebyr.
  • Betale tilsendt faktura i nettbank. Hugs å betale til rett tid og hugs riktig KID. Dersom faktura ikkje blir betalt til rett tid, vil det bli utsendt purring og det påløpe eit purregebyr.

Påmeldinga er bindande og det er ingen refusjon av startkontingent og eingongslisens ved sjukdom eller skade.

Vi håper mange blir med på Lomseggen Upp 2016!